ZAKŁAD USŁUG SZKOLENIOWYCH

BeHaPek

 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Topolowa 9/6
   tel./fax [025] 758 69 02, tel. kom.: 602 618 649  


 

 


USŁUGI
 

·  Opracowywanie opinii, i udzielaniu konsultacji z zakresu prawa pracy
·  Wykonywanie zadań służby bhp w zakładach pracy
·  Opracowywanie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń
·  Opracowywanie regulaminów pracy
·  Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
·  Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
·  Opracowywanie analizy ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
·  Konserwacja sprzętu p.poż
·  Rozmieszczanie znaków ewakuacyjnych i bezpieczeństwa
·  Pomiary ochrony przeciwporażeniowej
·  Pomiary rezystancji izolacji obwodów i urządzeń elektrycznych
·  Pomiary instalacji odgromowej
            

 USŁUGI
 SZKOLENIA 
 BHP
 OCHRONA 
 PRZECIWPOŻAROWA
 PRAWO PRACY
 UPRAWNIENIA

   powrót do strony głównej
 

 Aby uzyskać bliższe informacje prosimy o kontakt:

  ul. Topolowa 9/6, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
  tel./fax [025] 758 69 02, tel. kom.: 602 618 649  
  e-mail: 
behapek@minskmaz.pl