ZAKŁAD USŁUG SZKOLENIOWYCH

BeHaPek

 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Topolowa 9/6
   tel./fax [025] 758 69 02, tel. kom.: 602 618 649  

 


SZKOLENIA

     Zakład Usług Szkoleniowych  "BeHaPek"  prowadzi również działalność szkoleniową na podstawie wpisu Kuratorium Oświaty. Wydawane przez nas zaświadczenia  o ukończeniu  szkolenia /kursów/ są honorowane  przez organa kontroli  i  nadzoru  nad  bezpieczeństwem i higieną   pracy, w  tym  przez Państwową Inspekcję  Pracy, Państwową  Straż Pożarną, Państwową Inspekcję   Sanitarną, itp. Wykładowcami  są osoby posiadające odpowiednie  (zgodne z obowiązującymi przepisami) przygotowanie pedagogiczne i zawodowe. Zajęcia mogą odbywać się  u  zleceniodawcy bądź w Zakładzie. Działalność Zakładu obejmuje pełen zakres szkoleń określony w Kodeksie Pracy i innych aktach prawnych a w szczególności są to kursy lub szkolenia:

Z zakresu bhp i p.poż./pełny zakres/:
·  dla pracodawców
·  dla kadry kierowniczej
·  dla pracowników administracyjno - biurowych
·  dla pracowników na stanowiskach robotniczych
·  dla nauczycieli i administracji i obsługi
·  dla służb bhp
·
  dla osób przewożących materiały niebezpieczne
Pedagogiczne:
·  dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
·
  dla kierowników i wychowawców wycieczek i kolonii

Inne
·  dla osób obsługujących piły łańcuchowe
 

 USŁUGI
 SZKOLENIA 
 BHP
 OCHRONA 
 PRZECIWPOŻAROWA
 PRAWO PRACY
 UPRAWNIENIA

   powrót do strony głównej

 Aby uzyskać bliższe informacje prosimy o kontakt:

  ul. Topolowa 9/6, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
  tel./fax [025] 758 69 02, tel. kom.: 602 618 649  
  e-mail: 
behapek@minskmaz.pl